Man kan stapla många på höjden, men tänk på att ha de lätta kartongerna överst.
Hur många flyttkartonger får jag plats med? 30-50 st = 3 kvm 50-100 st = 5 kvm
1 rok= 3 kvm
5 rok eller större = >10 kvm
4 rok = 7-10 kvm
3 rok = 5-7 kvm
2 rok = 3-5 kvm
Höjden i förråden är ca 2,7m
Priser: 3,0 m 2 = 400kr/mån 3,5 m 2 = 450kr/mån 5,0 m 2 = 550kr/mån 7,5 m 2 = 800kr/mån 8,0 m 2 = 850kr/mån 10 m 2 = 1000kr/mån
Kontrakt skrives per tremånadersperiod och löper med en månads uppsägning
Storlek, priser och regler
Några enkla regler: Allmän trivsel Det är inte tillåtet att lämna saker eller avfall i de allmänna utrymmena.Var och en är ansvarig att städa upp efter sig själva om lokalen har blivit skräpig i samband med lastning/lossning. Vi hjälper varandra genom att inte blockera dörrar och lastportar med bilar eller släpvagnar. Vissa saker får man inte förvara: Miljöfarligt material Explosiva ämnen Brandfarliga gaser och vätskor Hälsofarligt material Mat och illaluktande varor Vapen och ammunition Alkohol och droger Stöldgods eller illegalt gods Levande djur eller växter Föroreningar Avfall